Förhållningsregler

• Tänk på att inte bära in någon stol eller andra liknande föremål i gymparummet, dessa "ben" gör nämligen stora hål i gympamattan!

• Av allergisynpunkt så får INGET ätbart förtäras inne i gymparummet!

• Popcorn är tyvärr inte tillåtet att förtära i lokalen, detta för att barn från 4 månader vistas i lokalen dagligen.

• I priset ingår städning men vänligen behandla alla våra redskap med respekt.

• Dekorationerna ska hänga kvar på sina platser så att de får vara med även på nästa kalas.

• De vuxna som är på plats ansvarar för barnens säkerhet.

• SåpBubblor får bara blåsas de sista 10 minuterna, detta beroende på att golvet annars blir för halt för de små att leka på.


Vid Brand.

• Nödutgång: genom fönstren i gymparummet och genom den röda dörren i hallen. Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material.

• Brandvarnare finns vid den röda dörren i hallen samt vid ytterdörren.

• Max antal personer som får vistas i lokalen är 30