Störst

12 – 20 månader

 

Upplägg:

miniStuds gruppen som kallas ”Störst” är för barn i åldern ca 12-20 månader. Vi på miniStuds tycker man märker tydligt hur barnen är mottagliga för att kombinera övningar och begrepp i denna grupp. Därför använder vi det en hel del, ex säger vi samma fraser när barnen ska stå på huvudet och göra kullerbytta. Vi pratar mycket med barnen när de tex ska backa nedför trappen. Vi kombinerar även flera grundformer i samma övning, såsom springa och backa. Gå balansgång på gymnastikbänken, stanna upp och avsluta med kullerbytta, stå på huvudet och rulla ned. Att utveckla sin motorik hjälper även barnen i den intellektuella utvecklingen. miniStuds försöker även här förbereda barnen inför utmaningar som väntar på förskolan och på andra sociala platser nu när man blivit lite större. Kommunikation, lek och framförallt samarbete, både med förälder och andra barn. Självklart gör vi allt detta med fokus på glädje. Vårt syfte är att barnen ska lära på ett roligt sätt, att få känna den stolta känslan när de klarat något samt få det beröm som de så väl förtjänar.